UVJETI KORIŠTENJA

Korištenjem sadržaja ovog Internet portala korisnik prihvaća sve uvjete korištenja portala.

Možete preuzimati, gledati, kopirati i printati stranice i slike koje se nalaze na tim stranicama pod uvjetom da:

1. Stranice koristite isključivo za osobnu upotrebu, informativne i nekomercijalne svrhe.

2. Sadržaj stranice ne smije biti izmijenjen ni na koji način. Osim kada je to posebno naglašeno, ne možete preuzimati, slati, kopirati, tiskati, prikazati, demonstrirati, reproducirati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije s ovog portala kako bilo kojeg dijela tako i u cijelosti bez prethodne pisanog odobrenja portala vita.com.hr.

vita.com.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovog portala. Također može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi ovom portalu. vita.com.hr se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

vita.com.hr zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja ovog portala u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.